نجوای امام سجاد - نماز امام سجاد از دیدگاه معصومین
تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1392 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : علیرضا شعبان زاده


امام محمد باقر علیه السلام در باره امام سجاد علیه السلام فرمودند :

اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمایان بود از این جهت

سجاد نامیده شد .

همچنین امام محمد باقر علیه السلام درباره پدر بزرگوارشان فرمودند :

امام سجاد علیه السلام مانند کسی که آخرین نماز خود را به جای

می آورد نماز می گزارد . او چنین می دید که پس از آن هیچ گاه

نماز نمی گزارد .

امام صادق علیه السلام در خصوص ایشان فرمودند :

روز قیامت منادی ندا می دهد " زیور عبادت کنندگان کجاست "

علی بن الحسین علیه السلام را می بینم که میان صف ها با

ابهت گام بر می دارد .

 
طبقه بندی: دیدگاه در مورد امام سجاد،