تبلیغات
نجوای امام سجاد - شرایط انتخاب دوست در کلام امام سجاد علیه السلام

دوستان عزیز:

می خواهم در این پست به شما عزیزان سفارشی که امام زین العابدین

علیه السلام در باب دوستی بیان فرمودند را بگویم.

 چه ضربه ها که به واسطه عدم دقت در انتخاب دوست نخورده ایم .

در حالی که اگر دقت می کردیم و به سخن امام معصوم علیه السلام

گوش می نمودیم این ضرر جبران نا پذیر را نمیخوردیم. شاید بهتر است

بگوییم یک دوست نادان ضررش بیشتر از یک دشمن داناست.

چه دوست هایی که باعث بدبختی و نابودی ما نشده اند.

یک اشتباه در انتخاب دوست منجر به اعتیاد ،فحشا و ... می شوند.

پس با هم به توصیه ی امام سجاد علیه السلام در باب انتخاب دوست به

فرزندشان می پردازیم.

امام محمد باقر علیه السلام فرمود : پدر بزرگوارم به من چنین وصیت فرمود :

پسرم ؟ با پنج گروه از مردم دوستی و صحبت نکن. عرض کردم : فدایتان شوم ،

 این پنج گروه چه کسانی هستند؟

فرمود : با آدم فاسق دوست مشو زیرا که تو را به خاطر یک لقمه ،

یا کمتر از یک لقمه می فروشد.عرض کردم ای پدر ؟ کمتر از یک لقمه چیست؟

فرمود : در طمع رسیدن به لقمه تو را می فروشد و به آن هم نمی رسد.

عرض کردم : ای پدر ؟گروه دوم چه کسانی هستند؟ فرمود :

با آدم بخیل هم دوستی مکن ، زیرا که تو را در وقتی که به مالش

احتیاج پیدا می کنی محروم می کند. عرض کردم : گروه سوم کیستند؟

 فرمود : با دروغ گو نیز دوستی منما زیرا که دروغ گو مثل سراب است ،

دور را بریت نزدیک و نزدیک را برایت دورمی کند.

عرض کردم :گروه چهرم چه کسانی هستند فرمود :

این گروه افراد احمق می باشند که می خواهند به تو نفع برسانند ،

اما به خاطر نادانی و حماقتشان به تو ضرر می زنند.

عرض کردم پنجمین گروه کیستند؟

فرمود : با کسی که پیوند با خویشاوندانش را بریده و صله رحم نمی کند

 نیز دوستی نکن ،زیرا دیدم که خداوند سه بار در کتاب خود قرآن ،

او را لعنت شده دانسته است.
طبقه بندی: سبک زندگی،