تبلیغات
نجوای امام سجاد - هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد علیه السلام

در روایت آمده : از امام سجاد علیه السلام پرسیدند سخت ترین مصائب

شما در سفر کربلا کجا بود؟

در پاسخ سه بار فرمودند : « اَلشّامُ اَلشّامُ اَلشّامُ » یا سه بار فرمود :

امان از شام   .

توضیح این که طبق روایت دیگر امام سجاد علیه السلام به نعمان بن منذر

مدائنی فرمود : در شام هفت مصیبت بر ما وارد آوردند که از آغاز اسیری تا آخر ،

 چنین مصیبتی بر ما وارد نشده بود :

1- ستم گران در شام اطراف ما را با شمشیرهای برهنه ، و استوار کردن نیزه ها

احاطه کردند و بر ما حمله می نمودند و کعب نیزه به ما می زدند ،و در میان جمعیت

بسیار نگاشتند و ساز و طبل می زدند.

2- سرهای شهدا را در میان هودجه های زن های ما قرار دادند ؛

سر پدرم و سرعمویم عباس را در برابر چشم عمه هایم زینب و ام کلثوم (س)

نگاه داشتند ،و سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم را در برابر چشم خواهرانم

 سکینه و فاطمه می اوردند و با سرها بازی می کردند ، و گاهی سرها به زمین

 می افتاد و زیر سم ستوران قرار می گرفت.

3- زن های شامی از بالای بام ها ،آب و آتش بر سر ما ریختند ،

آتش به عمامه ام افتاد ،چون دست هایم را به گردنم بسته بودند ،

نتوانستم آن را خاموش کنم ، عمامه ام سوخت و آتش به سرم رسید و سرم را نیز سوزانید.

4- از طلوع خورشید تا نزدیک غروب در کوچه و بازار با ساز و آواز ،

ما را در برابر تماشای مردم در کوچه و بازار گردش دادند و می گفتند

 ای مردم بکشید این هارا که در اسلام هیچ گونه احترامی ندارند.

5- ما را به یک ریسمان بستند و با این حال مارا از در خانه یهود و نصاری

 عبور دادند ، و به آنها می گفتند این ها همان افرادی هستند که پدرانشان

پدران شما را در خیبر و خندق و ... کشتند و خانه های آنها را ویران کردند ،

امروز شما انتقام آنها را از اینها بگیرید.

(ای نعمان هیچ کس از آنها نماند مگر این که هر چه خواست از خاک و سنگ و

چوب به سوی ما افکند).

6- ما را به بازار برده فروشان بردند و خواستند ما را به جای غلام و

کنیز بفروشند ولی خداوند این موضوع را برابی آنها مقدور نساخت.

7- ما را در مکانی جای دادند که سقف نداشت ، و روزها از گرما و شب ها

از سرما ،آرامش نداشتیم ،و از تشنگی و گرسنگی و خوف کشته شدن ،

 همواره در وحشت و اضطراب به سر می بردیم .

منبع:

سوگنامه آل محمد (ص) در ذکر مصائب جانسوز چهارده معصوم

علیهم السلام و شهدای و اسرا کربلا اثر محمدی اشتهاری ، ص 459.