تبلیغات
نجوای امام سجاد - نکوهش بطالت و بیهودگی از دیدگاه امام سجاد علیه السلام

با سلام

دوستان عزیز امروز میخواهم ماجرایی را که خودم شاهد آن بودم را برایتان

 تعریف کنم .

ماجرا از این قرار است که یک پیرمرد داشت از کنار چند جوان عبور می کرد .

یکی از این جوان ها برای اینکه دوست هایش را به خنده بیاندازد . کلاه را از سر

پیرمرد برداشت و دوست هایش هم با این کار خندیدند.

پیرمرد از این کار جوان آزرده گشت .

من با دیدن این صحنه به یاد روایتی از امام سجاد علیه السلام افتادم که به

این ماجرا مربوط است پس روایت را برای شما تعریف می کنم.

امام صادق علیه السلام فرموده اند:در مدینه مرد بیکاری بود که با

 شوخی های بی معنا مردم را میخنداند! آن مرد به مردم می گفت:

علی بن الحسین علیه السلام مرا ناتوان و عاجز کرده است زیرا تا به

حال نتوانسته ام که او را بخندانم.یک روز که حضرت به همراه دو

تن از خدمتکارانش عبور می کردند آن مرد بی کار و بی ادب آمد و

 به خاطر آن که جلوی مردم با امام علیه السلام شوخی کرده باشد

ردا را از دوش ایشان کشید و برد.امام زین العابدین علیه السلام

کوچک ترین توجهی به او ننمودند.کسی رفت و ردای مبارک حضرت

 را از آن مرد گرفت و به حضور امام علیه السلام آورد و بر دوش ایشان

 افکند حضرت از حاضران پرسیدند این مرد چه کسی بود؟

عرض کردند:

 مرد بی کاری است که با کارهای خود مردم مدینه را می خنداند.

حضرت فرمود: به او بگویید،خداوند را روزی است که در آن روز ،

کسانی که عمر خود را به بیهودگی و بطالت گذرانده باشند زیان می برند.

امیدوارم با گفتن این مطلب و عمل به سبک زندگی اهل بیت ،

شیوه های نادرست زندگی خود را اصلاح کنیم.طبقه بندی: سبک زندگی،